Cenník parkovania

1. Nie je možná rezervácia parkovacieho miesta

2. Letisko Sliač nezaručuje trvale voľné parkovaci miesta

3. V kompetencii letiska Sliač nie je poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach (obvykle sú k dispozícii voľné parkovacie miesta)

Prvých 30 minút zadarmo

Každá ďalšia hodina 1,00 EUR

Celodenné parkovanie 3,00 EUR (0-24h)

INFORMÁCIE O PARKOVANÍ: marketing@airportsliac.sk

Osoby telesne postihnuté alebo so zníženou pohyblivosťou, v takto označenom motorovom vozidle majú vyhradené parkovacie miesta  pri odletovom termináli. Tieto miesta sú zadarmo.

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore