Cenník parkovania

1. Nie je možná rezervácia parkovacieho miesta

2. Letisko Sliač nezaručuje trvale voľné parkovaci miesta

3. V kompetencii letiska Sliač nie je poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach (obvykle sú k dispozícii voľné parkovacie miesta)

Prvých 30 minút zadarmo

Každá ďalšia hodina 1,00 €

Celodenné parkovanie (0-24 hod.) 8,00 €

7-dňové parkovanie 28,00 €

10-dňové parkovanie 35,00 €

12-dňové parkovanie 40,00 €

15-dňové parkovanie 46,00 €

Každý ďalší deň 4,00 €

INFORMÁCIE O PARKOVANÍ: marketing@airportsliac.sk

Osoby telesne postihnuté alebo so zníženou pohyblivosťou, v takto označenom motorovom vozidle majú vyhradené parkovacie miesta  pri odletovom termináli. Tieto miesta sú zadarmo.

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore