Cenník parkovania

Prvých 30 minút zadarmo

Každá ďalšia hodina 1,00 EUR

Celodenné parkovanie 3,00 EUR (0-24h)

INFORMÁCIE O PARKOVANÍ: marketing@airportsliac.sk

Osoby telesne postihnuté alebo so zníženou pohyblivosťou, v takto označenom motorovom vozidle majú vyhradené parkovacie miesta  pri odletovom termináli. Tieto miesta sú zadarmo.

reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore