ODBORNÉ EXKURZIE

Dátum: 26. 10. 2017

ODBORNÉ EXKURZIE
Letisko Sliač, a.s. ponúka školám so zameraním na dopravu a cestovný ruch odborné exkurzie, zamerané na propagáciu odborného vzdelávania v oblasti dopravy a techniky. 
Počas exkurzie Vám predstavíme náplň práce obchodného a technického handlingu, bezpečnosti - screaningu pri kontrole batožiny, či požiarnej služby.

Žiaci, majú možnosť počas 2 hodinovej exkurzie vidieť a bližšie sa dozvedieť základné a všeobecné informácie o práci jednotlivých profesií, aké činnosti vykonávajú a navzájom spolupracujú pri vybavení každého letu, získať nové informácie o dopravných službách v cestovnom ruchu, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť o ich uplatnení po skončení strednej školy.
Tel. č.: 045/285 15 34
Email: michaela.koberova@airportsliac.sk


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore