Zhodnotenie charterovej sezóny 2014

Dátum: 11. 2. 2015

     Letná charterová sezóna s odletmi z letiska Sliač začala 1.6.2014 a skončila 30.9.2014. V uvedenom období bolo vybavených 20 387 cestujúcich a 70 letov, čo predstavuje 140 pohybov s priemernou obsadenosťou 86,19%. V spolupráci s cestovnými kanceláriami: Globtour Group, a.s., Hechter Slovakia, a.s., Hydrotour, a.s. , Orex Travel, s.r.o., Solvex, s.r.o., TIP Travel a.s., boli v letnej sezóne realizované odlety do dovolenkových destinácií Bulharsko a Turecko. Letecké služby do uvedených destinácií zabezpečovali letecké spoločnosti: Corendon Airlines, Bulgarian Air Charter a Travel Service.

     Počas sezóny sa cestujúci mali možnosť zapojiť do ankety, ktorá bola zameraná na prieskum poskytovaných služieb a splnenie predstáv cestujúcej verejnosti o zavedení pravidelnej linky a nových dovolenkových destinácií. Cestujúci, ktorí vyplnili anketový lístok boli zaradení do zlosovania o atraktívnu cenu: Víkend a wellness v hoteli Partizán Tále. Výsledok žrebovania bol zverejnený na našej webovej stránke dňa 07.11.2014.

     Svojou činnosťou sa spoločnosť usiluje rozvíjať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb v civilnej leteckej preprave pri vybavovaní cestujúcich, lietadiel a leteckého nákladu.

 

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore