IMOBILNÍ CESTUJÚCI

Imobilní cestujúci si môžu svoj invalidný vozík ponechať až po nástup do lietadla, kde sú   presadení na vynášaciu stoličku, vynesení do lietadla a usadení na svoje miesto. Vlastný vozík je prepravovaný v batožinovom priestore.

V prípade cestovania s elektrickým vozíkom je nuté o tejto skutočnosti vopred informovať letisko (prostredníctvom cestovnej kancelárie, alebo osobne). Elektrický vozík sa cestujúcemu odoberá už pri odbavení, kedy je nutné odpojiť batérie vozíka a pripraviť ho na prepravu. Po dobu odbavenia je imobilnému cestujúcemu zapožičaný mechanický vozík, ktorý mu je k dispozícii až do nástupu do lietadla.

V prípade prepravy imodilných cestujúcich je nuté vopred (minim. 48 hodín) kontaktovať zástupcu leteckej spoločnosti, alebo cestovnú kanceláriu, ktorí v spolupráci s letiskom zabezpečia potrebný servis.

 

 

 

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore