PRED ODLETOM

1. Dostavte sa na letisko včas!

Pre pohodlný a bezproblémový priebeh vybavovacieho procesu je nevyhnutné, aby sa cestujúci dostavil k vybaveniu minimálne 120 minút pred plánovaným odletom lietadla. Na vybavenie je potrebné predložiť platný cestovný doklad (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Po predložení týchto dokladov bude cestujúcemu pri CHECK-IN pulte vystavená palubná vstupenka.

Informácie o presných časoch príletov a odletov si vo vlastnom záujme vyžiadajte vo Vašej cestovnej kancelárii. Letisko Sliač, a.s. neručí za presnosť informácií, keďže tie sa môžu meniť v závislosti od prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov.

2. Odvážte si batožinu

Všetky letecké spoločnosti majú špecifické zásady ohľadom povolených váhových limitov pre cestujúcich. Vsúčasnosti spolupracujeme so spoločnosťou TRAVEL SERVICE, BULGARIAN AIR CHARTER a CORENDON AIRLINES.

PRAVIDLÁ:


TRAVEL SERVICE (TVQ):

- jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 5kg, max. rozmery: 56 x 45 x 25 cm.

- podaná batožina: TRAVEL CLASS (Y) pasažier má povolené mať 15 kg (jeden kus na jedného pasažiera).
Ak batožina cestujúceho prekročí tento limit, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu vo výške 6,- EUR za každý kilogram nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.


BULGARIAN AIR CHARTER (BUC): 

- jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 6 kg, max. rozmery: 50 x 40 x 20 cm. V príručnej batožine je zakázané prevážať nože a nožnice a iné ostré predmety.

Ostatná batožina je prepravovaná do 20 kg na cestujúceho. Kočíky a detské sedačky sa prepravujú bezplatne v batožinových priestoroch lietadla. Každý kus batožiny musí mať návesku s menom a adresou cestujúceho. Extra/špeciálna batožina sa prepravuje za odplatu. Letecká spoločnosť vychádza v ústrety cestujúcim, ktorí sa aj počas dovolenky venujú svojmu športovému hobby a bez ďalších obmedzení prepravuje nasledovné športové príslušenstvo do max. hmotnosti 20 kg, za podmienky predchádzajúcej registrácie, nadváhu je účtuje podľa sadzobníka a to 3,00 EUR/kg: potápačské vybavenie bez kyslíkových flaší, bicykel, golf bag, lyže (1 pár), snowboard (uvedené ceny platia za jednosmerné letenky).

 

CORENDON AIRLINES (CAI): 

- jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 6 kg, max. rozmery: 45 x 35 x 15 cm. 

Podaná batožina je prepravovaná do 20 kg. Nadváha nad uvedený limit je spoplatňovaná sumou 7,00 EUR za každý kg nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.


3. Pozor na nebezpečné predmety v batožine! 
Z bezpečnostných dôvodov nesmie mať cestujúci niektoré z nasledujúcich predmetov:

V zapísanej podanej batožine:
- zápalky, zapaľovače
- nádoby so stlačeným vzduchom - spreje, deodoranty atd.
- farby obsahujúce horľavé látky
- výbušniny
- zábavná pyrotechnika
- chemické látky obsahujúce žieraviny

v príručnej batožine:
- zbrane - hračky alebo napodobeniny zbrane
- prak
- domáce príbory
- nože
- nože na otváranie listov
- žiletky
- remeselnícke náradie
- šípky
- nožnice všetkých druhov a veľkostí
- vývrtky
- injekčné striekačky
- ihly na pletenie
- športové palice
- tága - biliardové alebo gulečníkové
- pilníčky na nechty – manikúra
- zápalky, zapaľovač – môže mať cestujúci len u seba
Po splnení všetkých uvedených podmienok bude batožina vybavená až do konečnej destinácie - šťastnú cestu a príjemný pobyt!

reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore