PRED ODLETOM

1. Dostavte sa na letisko včas!

Pre pohodlný a bezproblémový priebeh vybavovacieho procesu je nevyhnutné, aby sa cestujúci dostavil k vybaveniu minimálne 120 minút pred plánovaným odletom lietadla. Na vybavenie je potrebné predložiť platný cestovný doklad (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Po predložení týchto dokladov bude cestujúcemu pri CHECK-IN pulte vystavená palubná vstupenka.

Informácie o presných časoch príletov a odletov si vo vlastnom záujme vyžiadajte vo Vašej cestovnej kancelárii. Letisko Sliač, a.s. neručí za presnosť informácií, keďže tie sa môžu meniť v závislosti od prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov.

2. Odvážte si batožinu a označte menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu)

Všetky letecké spoločnosti majú špecifické zásady ohľadom povolených váhových limitov pre cestujúcich. V súčasnosti spolupracujeme so spoločnosťou TRAVEL SERVICE, FLY EGYPT, AMC AIRLINES a CORENDON AIRLINES.

Hneď pri vchode do budovy odletového terminálu (oproti Café Pilot) je pre Vás k dispozícii zariadenie na balenie kufrov do ochrannej fólie. Cena je 2,90 EUR/1 ks batožiny.

3. Preprava detských kočíkov

Detský kočík je možné prepravovať aj ako podanú batožinu (odovzdaná počas procedúry na Check-in), alebo ako batožinu odovzdanú pred nástupom do lietadla. V takomto prípade pri vybavovaní na check-in je potrebné o toto požiadať a cestujúcemu bude kočík označený štítkom "DAA". Cestujúci potom s detským kočíkom prejde cez detekčnú kontrolu. Po vykonaní detekčnej kontroly cestujúcemu bude umožnený vstup do odletového priestoru aj s detským kočíkom. S tým bude potom pokračovať až k nástupným schodom lietadla. Tam sa zamestnancovi letiska preukáže ústrižkom štítku DAA. Kočík bude cestujúcemu následne odobratý a uložený v batožinovom priestore lietadla k preprave. Po vystúpení v cieľovom letisku sa cestujúci s ústrižkom DAA preukáže zamestnancovi letiska a na základe tohto mu bude odovzdaný detský kočík priamo pri lietadle.

Toto platí za predpokladu, že cestujúci letí aj s malým dieťaťom vyžadujúcim si využívanie detského kočíka.


TRAVEL SERVICE (TVQ):

Dôležité upozornenie: Preprava mobilných telefónov SAMSUNG GALAXY NOTE 7 je na všetkých letoch Travel Service / SmartWings z bezpečnostných dôvodov prísne zakázaná.

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 8 kg, max. rozmery: 56 x 45 x 25 cm.

Podaná batožina musí byť označená menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu): pasažier má povolené mať 15 kg (jeden kus na jedného pasažiera). Ak batožina cestujúceho prekročí tento limit, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu vo výške 6,00 EUR za každý kilogram nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.

 

FLY EGYPT (FEG)

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 6 kg, max. rozmery: 45 x 35 x 15 cm. Podaná batožina je prepravovaná do 20 kg (jeden kus na osobu, okrem detí do 2 rokov).

AMC AIRLINES (AMV)

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 6 kg, max. rozmery: 45 x 35 x 20 cm. Podaná batožina je prepravovaná do 20 kg (jeden kus na osobu, okrem detí do 2 rokov).


CORENDON AIRLINES (CAI): 

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 8 kg, max. rozmery: 55 x 35 x 25 cm. 

Podaná batožina je prepravovaná do 20 kg. Nadváha nad uvedený limit je spoplatňovaná sumou 7,00 EUR za každý kg nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore