PRED ODLETOM

1. Dostavte sa na letisko včas!

Pre pohodlný a bezproblémový priebeh vybavovacieho procesu je nevyhnutné, aby sa cestujúci dostavil k vybaveniu minimálne 120 minút pred plánovaným odletom lietadla. Na vybavenie je potrebné predložiť platný cestovný doklad (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Po predložení týchto dokladov bude cestujúcemu pri CHECK-IN pulte vystavená palubná vstupenka.

Informácie o presných časoch príletov a odletov si vo vlastnom záujme vyžiadajte vo Vašej cestovnej kancelárii. Letisko Sliač, a.s. neručí za presnosť informácií, keďže tie sa môžu meniť v závislosti od prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov.

2. Odvážte si batožinu a označte menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu)

Všetky letecké spoločnosti majú špecifické zásady ohľadom povolených váhových limitov pre cestujúcich. Vsúčasnosti spolupracujeme so spoločnosťou TRAVEL SERVICE, BULGARIAN, CORENDON AIRLINES a AIR CAIRO.


TRAVEL SERVICE (TVQ):

Dôležité upozornenie: Preprava mobilných telefónov SAMSUNG GALAXY NOTE 7 je na všetkých letoch Travel Service / SmartWings z bezpečnostných dôvodov prísne zakázaná.

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 5 kg, max. rozmery: 56 x 45 x 25 cm.

Podaná batožina musí byť označená menovkou (meno a priezvisko, adresa pobytu): pasažier má povolené mať 15 kg (jeden kus na jedného pasažiera). Ak batožina cestujúceho prekročí tento limit, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu vo výške 6,00 EUR za každý kilogram nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.


CORENDON AIRLINES (CAI): 

Jeden kus príručnej batožiny na jedného pasažiera, max. váha: 7 kg, max. rozmery: 55 x 35 x 25 cm. 

Podaná batožina je prepravovaná do 20 kg. Nadváha nad uvedený limit je spoplatňovaná sumou 7,00 EUR za každý kg nadváhy. Batožina s nadváhou bude prijatá po jej zaplatení.

 

AIR CAIRO (MSC)

Povolená váha odbavenej batožiny je 30 kg, palubná batožina je 1 ks max. 7 kg, max. rozmery: 55 x 40 x 20 cm.

 

3. POZOR NA NEBEZPEČNÉ PREDMETY V BATOŽINE!

Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NESMIE MAŤ CESTUJÚCI NIEKTORÉ Z NASLEDUJÚCICH PREDMETOV:

V zapísanej podanej batožine:
- zápalky, zapaľovače
- nádoby so stlačeným vzduchom - spreje, deodoranty atd.
- farby obsahujúce horľavé látky
- výbušniny
- zábavná pyrotechnika
- chemické látky obsahujúce žieraviny

v príručnej batožine:
- zbrane - hračky alebo napodobeniny zbrane
- prak
- domáce príbory
- nože
- nože na otváranie listov
- žiletky
- remeselnícke náradie
- šípky
- nožnice všetkých druhov a veľkostí
- vývrtky
- injekčné striekačky
- ihly na pletenie
- športové palice
- tága - biliardové alebo gulečníkové
- pilníčky na nechty – manikúra
- zápalky, zapaľovač – môže mať cestujúci len u seba


Po splnení všetkých uvedených podmienok bude batožina vybavená až do konečnej destinácie - šťastnú cestu a príjemný pobyt!

 

 

reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore