LETECKÉ POHONNÉ HMOTY

Letisko Sliač disponuje vlastným skladovým hospodárstvom leteckéhop paliva JET A-1 s kapacitou 100 tisíc litrov. V roku 2002 bolo dané do prevádzky stáčacie miesto, ktoré spĺňa všetky požiadavky na ochranu vôd pred škodlivými látkami.
Samotnú distribúciu leteckéhop paliva Jet A-1 zabezpecujú dve autocisterny s objemom 15 a 16 tis. litrov s pretlakovým aj gravitačným sytémom dopĺňania leteckých pohonných hmôt. 

Letecký benzín Avgas 100 LL na letisku Sliač nie je k dispozícií.

Viac informácií nájdete na - Letecké informačné služby  AIP online 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore