O spoločnosti

Letisko Sliač - Egypt, Bulharsko, Turecko, Grécko

V 90. rokoch sa letisko Sliač spolu s ostatnými verejnými slovenskými letiskami vyčlenilo z Československých aerolínií, čo znamenalo, že 1.1.1991 sa stalo súčasťou novovzniknutej príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. V tom istom roku obdržalo aj štatút verejného medzinárodného letiska. Situácia pretrvávala až do roku 2004. V zmysle zákona č. 136/2004 sa letisko Sliač pretransformovalo k 1.1.2005 na akciovú spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je Slovenská republika. Letisko v súčasnosti pôsobí pod názvom Letisko Sliač, a.s. a je prevádzkovateľom civilných letových služieb. Od mája 2009 bolo letisko uzavreté, pretože pod záštitou NATO tu bola vykonaná prestavba a renovácia VPD (vzletová/pristávacia dráha), čo trvalo celé 2 roky a dnes môžeme s potešením oznámiť širokej verejnosti, že letisko Sliač je znovu otvorené pre civilnú letovú prevádzku od 16.júna 2011.

TEŠÍME SA NA VÁS! 

Medzinárodné letisko Sliač, známe aj pod historickým názvom z druhej
svetovej vojny, „Tri Duby“ sa nachádza v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska, priamo v strede medzi dvomi metropolitnými mestami tohto regiónu, Zvolen a Banská Bystrica. Letisko dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu.

Jeho história siaha do medzivojnového obdobia a pravidelná civilná letecká prevádzka bola na ňom zahájená v roku 1947. V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného letiska. Týmto výrazným medzníkom bolo Stredoslovenskému regiónu umožnené priame spojenie so zahraničím a tým aj zväčšenie jeho dynamiky všestranného rozvoja a rastu. Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podľa ANNEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívať takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné využívať pre presné prístrojové priblíženie podľa I. kategórie ICAO, čo umožňuje prevádzku na letisku v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme a taktiež v noci.

Neodmysliteľnou funkciou letiska v našom regióne je podpora rozvoja cestovného ruchu. V letných mesiacoch je to možnosť využívať letisko pre odlety našich turistov do prímorských letovísk (Bulharsko, Turecko, Grécko a Egypt) a v zime dovoz zahraničných turistov do okolitých zimných športových stredísk. Orientácia rozvoja letiska Sliač a služieb spojených s jeho prevádzkou v súčasnosti sleduje požiadavky regiónu pre udržanie a rozvíjanie komplexnej dopravnej infraštruktúry.

Hlavným poslaním letiska vo vzťahu k regiónu vidíme najmä v prispievaní k rozvoju ekonomiky, turistiky, kúpeľníctva a ostatných aktivít spojených so všeobecným rozvojom týchto kultúrno-historických regiónov Slovenska: Pohronský, Horehronský, Nitriansky, Hornonitriansky, Liptovský, Turčiansky, Oravský, Gemerský a Ipeľský. Všetky aktivity letiska budú vykonávané s rešpektovaním environmentálnych požiadaviek prostredia, v ktorom sa letisko nachádza.

 

Výročné správy

 

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

 

Výročné správy 2010 - 2013:

 

Výročná správa Letiska Sliač a.s. 2013

Výročná správa 2011

Výročná správa 2012Výročná správa 2010 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore