Podnikateľské aktivity

AKTIVITY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY NA LETISKU SLIAČ

 

Letisko Sliač a.s. ponúka široký priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít nielen v Banskobystrickom regióne. Vieme, že funkcia medzinárodného letiska v regióne je významná a nosí v sebe rôznorodosť a najmä veľké množstvo business možností pre všetkých, a takisto dotvára dopravnú infraštruktúru celého regiónu - stáva sa najvýznamnejším článkom - "bránou do sveta".


Z hľadiska funkcie civilného letectva v Banskobystrickom regióne, rozvíjame a vidíme spoluprácu v nasledujúcich aktivitách:


1. poskytovanie plôch pre distribúciu reklám a prezentácie podnikateľských subjektov
 

2. prenájom priestorov pre hangárovanie a garážovanie malých lietadiel všeobecného letectva
 

3. poskytovanie handlingových služieb pre všetky druhy civilného letectva
 

4. spolupráca s prevádzkovaním vyhliadkových letov, športových letov a iných ad-hoc letov

 

5. podpora cestovného ruchu v kultúrno-historických regiónoch, ktoré patria do spádových oblastí letiska SLIAČ - Horehronský, Pohronský, Turčiansky, Gemerský, Liptovský, Ipeľský, Oravský, Nitriansky a Hornonitriansky


6. plnenie pohonných hmôt 
 

7. sprostredkovanie cateringových služieb
 

8. sprostredkovanie čistiacich a hygienických služieb v priestoroch letiska a interiéroch/exteriéroch lietadiel
 

9. partnerský marketing, webový marketing ...

reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore